17/10/2021: werelddag van verzet tegen armoede

17 oktober /13:00 – 17:00

Sterke oplossingen bedenk je samen met mensen in armoede.
Alleen zo kunnen ze volwaardig deelnemen én deelhebben aan de samenleving.

Maak het mee tijdens onze actie op de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober 2021

Het thema maatschappelijke participatie.

Wanneer? Zondag 17 oktober 2021 van 13u-17u

Waar? Pas 255 2440 Geel 

Ergens deel vanuit maken, jezelf kunnen zijn, jezelf ontwikkelen en ontdekken, jezelf ontspannen zijn noden van iedereen. Zelf kunnen bepalen hoe je die eigen tijd invult, is broodnodig. We merken helaas dat de politiek of mensen die niet in armoede leven dit steeds vaker in twijfel trekken. Vaak bestaat nog de idee dat mensen in armoede ‘maar moeten aannemen wat ze kunnen krijgen’. Maar keuzevrijheid is juist een belangrijk onderdeel van volwaardige maatschappelijke participatie.

Vzw Al-arm wil dit thema daarom koppelen aan de opening van een nieuwe ontmoetingsplaats in Geel waar die participatie, voor mensen in armoede en mensen solidair met het thema, onmisbaar zal zijn.

Het Netwerk tegen armoede heeft een signalenbundel uitgewerkt met signalen en getuigenissen over de impact op het leven van mensen in armoede. We verwijzen hierbij graag naar https://netwerktegenarmoede.be/nl/nieuws/2021/signalenbundel