De klimaatstem van MIA (Mensen In Armoede)

Samen met vier verenigingen waar armen het woord nemen, gaan we aan de slag via praatgroepen om zo antwoorden te krijgen over de gevolgen van klimaatveranderingen.

Tijdens de praatgroepen staan we stil bij de omschakeling naar een klimaatvriendelijke samenleving.

Vanuit het uitgangspunt ‘niemand achterlaten’ willen we samen op zoek gaan naar wat er nodig is om de overgang zo leefbaar mogelijk te maken.

8 samenkomsten vanaf maart tot december 2021

Schrijf je in bij Stefanie , telefoon: 0456/24.99.32 of stefanie.alarm@hotmail.com

En maak het verschil voor een rechtvaardig energiebeleid!

Project gerealiseerd met steun van de Koning Boudewijnstichting