Historiek : ontstaan

Het opzet van vzw Al-Arm was, om met mensen in armoede te bekijken hoe we hun problemen structureel konden aanpakken

Historiek

Ontstaan

In 1998 is Al-arm geboren. Het opzet was om met mensen in armoede te bekijken hoe we hun problemen structureel konden aanpakken.

Er werd vanuit de werking van het Sociaal Huis een apart takenpakket gelanceerd om actief met mensen in armoede aan de slag te gaan. Er werd een eerste bijeenkomst georganiseerd. De opkomst was groot en de opgenoemde problematieken enorm. Rond elk thema die met armoede te maken had, werd een werkgroep opgericht: werk, onderwijs, ontspanning, gezondheid, recht, …. Daarbuiten was er ook nog op regelmatige basis een grote vergadering waar een bepaald thema werd behandeld (informatief, bevraging, evaluatief, toekomstgericht). Na de fase van het verzamelen en categoriseren van de problemen zijn we met de mensen van de werkgroep op zoek gegaan naar mogelijke oplossingen. Daarop volgde al snel het contact met het beleid.

De vzw is er gekomen in 1996. Vzw Al-arm heeft wel wat structurele resultaten kunnen behalen. Zo ligt vzw Al-arm mee aan de basis van de vrijetijdspas en is er ook in het verleden gewerkt aan een schoolcode op scholen. De vzw heeft wel altijd deel uitgemaakt van de werking van Dienst Gelijke Kansen en het Sociaal Huis. Sinds 2017 heeft de vzw gekozen voor zijn autonomie.

2018 in vogelvlucht

2019 in vogelvlucht