In 2024 start Al-arm samen met MIN Geel, DGK stad Geel, Ligo-Kempen en 2 basisscholen het BONGO-project.

BONGO staat voor ‘BONdgenotennetwerk Gelijke Onderwijskansen’. Het project richt zich tot (kwetsbare) gezinnen met lagere schoolkinderen op het Geelse grondgebied. Kinderen met de leeftijd van 6 tot 12 jaar brengen heel wat tijd door op school en krijgen op deze leeftijd de basis mee voor hun verdere leven. Hoewel onderwijs een recht is vinden heel wat kinderen en hun ouders geen aansluiting bij de scholen en hun leerplannen. De uitsluiting manifesteert zich op verschillende levensdomeinen (betrokkenheid, leerachterstand, beperkte deelname owv financiële moeilijkheden, taalachterstand, perceptie,…). Door in te zetten op de basisschoolcarrière zorgen we vervolgens voor betere toekomstkansen.

Al-arm zal het project regisseren en zorgen voor afstemming en samenwerking tussen bestaande en nieuwe initiatieven zoals de ondersteuningsklassen van DGK, de module “ouders en school” van Ligo-Kempen,… Silvie van Al-arm zal het aanspreekpunt zijn voor ouders, scholen en organisaties en diensten aangaande kwetsbaarheid bij schoolgaande kinderen. We willen scholen sensibiliseren rond het thema armoede, noden en tekortkomingen detecteren en zorgen voor passende oplossingen. Zeer belangrijk hierin is de participatie van ouders om ouderbetrokkenheid te vergroten.

Heb je kinderen of kleinkinderen in het lager onderwijs en wil je graag met andere ouders/grootouders ervaringen delen? Gelijke onderwijskansen is voor ons zeer belangrijk. We starten binnenkort met een oudergroep “onderwijs”.

Wil je daaraan meewerken, neem dan contact op met Silvie.
Laat dan iets weten aan Silvie: 0474/28.89.72.
Of via mail: al-arm.vzw@hotmail.com