17/10

Terugblik op de Internationale Dag van het Verzet tegen Armoede, Campagne 2020

getuigenissen: armoede heeft een gezicht, een stem, een verhaal

Campagne 17/10/2020

Armoede is een job waar je niets voor terugkrijgt

Voor een recht op waardig inkomen voor iedereen. Stop de uitsluiting!

De laagste uitkeringen moeten niet alleen omhoog…
Trek de laagste uitkeringen op tot boven de armoedegrens. Die eis blijft brandend actueel en staat ook dit jaar nog altijd centraal in onze campagne van 17/10.

…ze moeten ook een pak toegankelijker!
Het grote publiek heeft het nu wel door: de laagste uitkeringen laten niet toe om waardig te leven, ze zijn té laag. Veel minder besef is er over de steeds grotere uitsluiting van mensen in de systemen van sociale bescherming door allerlei strenger wordende voorwaarden. Heel vaak zorgen die ervoor dat mensen nog wel rechten behouden, maar allerlei administratieve stappen moeten ondernemen om er nog aan te raken. Als dat misloopt, is er ‘non take up’, niet-gebruik van rechten.

17 oktober 2020 deel 1

Met de campagne willen we die toenemende onderbescherming aanklagen, maar ook de kijk op mensen in armoede die erachter schuil gaat.

De vaak overdreven en weinig zinvolle controles beschouwt elke kwetsbare mens als een verdachte van sociale fraude, terwijl het probleem van de onderbescherming vele malen groter is dan die sociale fraude.
Er zijn vier profielen van mensen die de toenemende drempels aan den lijve ondervinden: langdurig werkzoekende, leefloner, langdurig zieke en sociale huurder.

17/10 logo

We stellen vast dat de voorwaarden voor bepaalde uitkeringen zó verstrengd zijn dat steeds meer mensen rechten verliezen.

Makkelijk om uitleggen is dat niet, want het gaat over vele verschillende ingrepen, die vaak andere mensen in armoede treffen. Maar des te belangrijker vinden we het om dit onder de aandacht te brengen. Er is namelijk stapje voor stapje een uitholling van rechten bezig. We vinden dat er al veel gaten in het vangnet zaten die moeten gedicht worden. We willen bereiken dat mensen makkelijker aan een waardig en zo automatisch mogelijk toegekende minimumuitkering raken als ze dat nodig hebben. En daar willen we deze campagne dus de aandacht op vestigen.

De laagste uitkeringen optrekken tot de armoedegrens: wij vragen daden, geen woorden!

Lokale actie:

Wandeltocht door centrum Geel

Vzw Al-arm organiseert jaarlijks een fakkeltocht omdat het op 17 oktober de internationale dag van verzet tegen armoede is. We hebben beslist om met onze vereniging de fakkeltocht niet te laten doorgaan. Eerst en vooral zijn grotere manifestaties in tijden van corona niet verantwoord anderzijds moeten we de fakkeltocht met een kritisch oog kunnen bekijken en gezien de veranderingen binnen de vereniging is het niet meer zo opportuun om zo’n grote organisatie alleen te dragen.

Met enkele partners: Waaiburg, LOI Geel, Thomas More Geel, … organiseren we dit jaar een wandelroute in het centrum van Geel. Van 17 oktober tot en met 24 oktober organiseren we verschillende stopplaatsen in het centrum van Geel bij bestaande lokale handelaren, sociale organisaties of diensten. Zo kan iedere Gelenaar op zijn eigen tempo en in alle veiligheid van zijn bubbel een wandeling doen in functie van 17 oktober 2020 terwijl we een link maken met het bestaande aanbod van bekende horecazaken, organisaties in Geel.

Elke stop zal het thema inkomen en onderbescherming uitlichten. Dit kan op verschillende manieren: een getuigenis, raamdecoratie, poëzie, kunstwerken, een geluidsopname, witte lakens met boodschappen, … De werkvormen worden nog bekeken en afgestemd met de stops. De inhoud van het thema komt vanuit de ervaring van mensen met armoede, in Geel. Zij worden bevraagd en bereikt door verschillende welzijnspartners: Al-arm vzw, Dienst Gelijke Kansen, Loi, Waaiburg, …

Meer informatie over het evenement vind je via Facebook.

Meer informatie over de campagne vind je terug via:

Fakkeltocht

concreet

Centrumwandeling door Geel: programmaboekje

Klik op de afbeelding om het programmaboekje/dagprogramma te downloaden.

Programmaboekje 17/10
Dagprogramma