Visie & Missie

Organisatie

Visie 

Vzw Al-arm is een vereniging waar mensen met armoede-ervaring het woord nemen en waar armoede een stem krijgt. Onze visie is gebaseerd op volgende principes:

1.

Wij streven naar rechtvaardigheid vanuit gelijkwaardigheid. Dit willen we verwezenlijken vanuit het gevoel van respect voor elkaar.

2.

We vinden de talenten van elk individu enorm belangrijk.

3.

We willen vanuit solidariteit verbindingen leggen tussen mensen met armoede-ervaring en mensen zonder armoede-ervaring.

4.

Via dialoog strijden we samen tegen onrecht vanuit verbondenheid met elkaar en de samenleving.

5.

We hebben specifiek aandacht opdat mensen met armoede-ervaring gehoord worden en het woord kunnen nemen om op te komen voor hun belangen.

Organisatie

Missie

Als een ‘vereniging waar armen het woord nemen’ hebben we de volgende missie:

1.

          Armen verenigen: mensen met armoede-ervaring en zonder armoede-ervaring samenbrengen in een onafhankelijke vzw met het doel mensen met armoede-ervaring uit hun maatschappelijk isolement te halen en hun slagkracht te vergroten.

2.

          Armen het woord geven: Het creëren van voorwaarden opdat mensen met armoede-ervaring het woord kunnen nemen met als einddoel een volwaardige gesprekspartner in de samenleving te vormen. Daarom organiseren we activiteiten die de kans bieden om talenten te ontwikkelen. De vrijwilligers moeten in de gelegenheid gesteld worden om in de eigen vereniging ritme, snelheid en inhoud te bepalen.

3.

          Werken aan maatschappelijke emancipatie: Mensen met armoede-ervaring helpen groeien om hun burgerrechten volwaardig op te nemen en de maatschappij bewust maken van de gelijkwaardigheid.

4.

          Werken aan maatschappelijke structuren: Het stimuleren van de betrokkenheid van mensen met armoede-ervaring bij het beleid, de evaluatie van de maatschappelijke structuren en de rechtstreekse contacten tussen de mensen met armoede-ervaring en de verantwoordelijken in de samenleving.

5.

          Dialoog en vorming: Het nastreven van solidariteit tussen mensen met armoede-ervaring en de samenleving. Daartoe het organiseren van vormingsactiviteiten en actief zoeken naar partners in de samenleving om kennis over armoede, vanuit de ervaring van de armen, uit te wisselen en misverstanden, vooroordelen en uitsluitingsgedrag bloot te leggen.

6.

          Armen blijven zoeken: De verenigingen moeten een actieve openheid ten toon spreiden tegenover andere mensen, waarbij men een extra inspanning doet voor de meest geïsoleerd mensen.