17/10: Campagne 2021

vzw Al-arm pakt dit jaar uit met twee grote acties

17/10: dag van het verzet tegen armoede

Terugblik

“We stonden stil bij wat ‘erbij horen’ betekent, deelden onze ervaringen over uitsluiting en kwetsbaarheid en goten deze in een tentoonstelling en een brief.
Deze brief lazen we voor op 17 oktober aan de burgemeester en schepen van sociaal beleid”

proloog

De ‘Eeuwige Lockdown’

Op 4 juni 2021 schreef Johan De Maeyer hetvolgende op Facebook:

“Er moet mij iets van het hart. Er is een droeve stem diep in mij die groeit.

We zitten nu al meer dan een jaar in deze pandemie. Ik hoor heel veel mensen klagen – en terecht – dat ze het ‘normale’ leven missen. Ze kunnen niet meer op reis gaan, de kappers waren lang dicht, we konden niet meer op café en ook niet meer naar de film. Geen optredens meer, geen theater, geen concerten… Zelfs het knuffelen werd aan banden gelegd!

Iedereen wil terug naar het ‘normale’ leven…

Als vrijwilliger van vzw Al-arm, een vereniging in Geel die armoede een stem wil geven, kom ik regelmatig in contact met mensen die het moeilijk hebben. Mensen in armoede. Velen onder ons zullen onmiddellijk aan het gebrek aan financiële middelen denken. En dat is natuurlijk ook wel zo. Maar armoede gaat veel verder dan dat. Het gaat over het niet kunnen genieten van het leven, sociale contacten, een pint gaan drinken in de zomer op een gezellig terras… Een filmpje meepikken in de bioscoop, naar het optreden gaan van je favoriete artiest!

Dit noemen wij dus het ‘normale’ leven…

Wanneer gaan we iets doen voor al deze mensen in armoede, die géén mooie vooruitzichten hebben?? Zij kunnen morgen nog altijd niét op reis gaan. De kappers zijn open, maar zij wandelen er voorbij op weg naar de maandelijkse voedselbedeling. Die nieuwe film in de bioscoop is nét iets te duur, want het weekbudget is alweer op! Iedereen heeft het over het ‘normale’ leven. Maar kijk, mensen in armoede zitten dus eigenlijk altijd in een soort van lockdown. Zij komen nauwelijks aan het woord, maar nu de rest van de bevolking niet meer op reis kan gaan, horen we dat dagelijks op tv… Men klaagt steen en been!

Begrijp mij niet verkeerd! Het klagen is terecht… Maar niet iedereen in onze maatschappij heeft nu goede vooruitzichten. Voor vele mensen zal de lockdown blijven verderduren: geen bezoekje aan de kapper (‘we nemen de tondeuse wel’), geen colaatje op een terrasje (‘2,5 €…daar koop ik een brood voor!’), geen reisje naar de zon. Maar wél aftellen naar volgende maandag, als het nieuwe weekbudget is gestort voor de meest noodzakelijke dingen… De meeste mensen in armoede hebben zelfs onze eigen Noordzee nog nooit gezien. Voor hen zal de lockdown gewoon verderduren.

Men heeft het vaak over de psychische weerslag van deze lockdown. Ik kan me nauwelijks voorstellen hoe mensen in armoede zich wel moeten voelen, zonder de hoop op een betere morgen. Voor velen onder hen duurt dit een heel leven lang!

Als we het hebben over de ‘terugkeer naar het normale leven’, waarom durft niemand dan uit te spreken dat mensen in armoede dus eigenlijk géén normaal leven kunnen hebben!? Ik moest hieraan denken.

Met vzw Al-arm proberen we zo nu en dan eens goedkope of gratis tickets te versieren voor een theatervoorstelling of een concertje. Af en toe, kunnen mensen dankzij Al-arm nog eens naar de bioscoop gaan. Heel even een ‘normaal’ leven dus. Heel even genieten. Ik denk daarbij ook aan alle andere verenigingen, initiatieven en hun vrijwilligers die dagdagelijks in de weer zijn om dit genieten mogelijk te maken. En misschien moeten we in deze situatie toch eens stilstaan bij het feit, dat we geluk hebben om opnieuw mooie vooruitzichten te hebben. Maar bedenk, dat niet iedereen uit deze lockdown zal kunnen gaan. Voor mensen in armoede zullen vele deuren gesloten blijven. Een vakantie zal beperkt blijven tot het wegdromen bij een foto van een zonnige bestemming. Geen terrasje, geen restaurant, geen bioscoop…

Niemand verdient een lockdown. Niemand verdient het om in armoede te moeten leven. Ook hiervoor moet het initiatief van hogerhand komen!

Wat zou het mooi zijn, als iedereen zijn jaarlijkse vakantie zou terugkrijgen!

Echt iederéén!!”

1710

Campagne 2021

Maak ruimte voor echte participatie

Ergens deel vanuit maken, jezelf kunnen zijn, jezelf ontwikkelen en ontdekken, jezelf ontspannen zijn noden van iedereen. Zelf kunnen bepalen hoe je die eigen tijd invult, is broodnodig. We merken helaas dat de politiek of mensen die niet in armoede leven dit steeds vaker in twijfel trekken. Vaak bestaat nog de idee dat mensen in armoede ‘maar moeten aannemen wat ze kunnen krijgen’. Maar keuzevrijheid is juist een belangrijk onderdeel van volwaardige maatschappelijke participatie.

Campagne 2021

17/10/’21

Klik op de flyer om te bekijken / downloaden

17 10 21

concreet

Vzw Al-arm pakt dit jaar uit met twee grote acties

1. Participatie binnen vzw Al-arm

Vzw Al-arm wil participatie harder voorop stellen in de eigen werking. Om die reden koppelen we de actie van 1710 aan de opening van een nieuwe locatie waar we volop willen inzetten op het verbreden en het uitbreiden van de werking. We willen een ontmoetingsplaats zijn waar mensen deel van kunnen zijn, zichzelf kunnen ontwikkelen, zichzelf kunnen ontspannen en waar mensen in armoede een impact hebben op de werking van de vzw. We hebben enkele doelstellingen voor ogen:

  1. Creatiever, actiever inzetten op de stem van mensen in armoede in ons bestuur
  2. Via de opmaak van een meerjarenplan horen wat onze vrijwilligers en bezoekers belangrijk vinden. We willen zo krijtlijnen uittekenen voor een toekomstige werking op maat van mensen in armoede
  3. Een ontmoetingsplaats waar we de stem van mensen in armoede meenemen naar onze beleidswerking. We willen de samenleving veranderen in functie van mensen in armoede
  4. Actief op zoek gaan naar mensen in armoede en vrijwilligers die onze werking mee vorm willen geven
  5. Inzetten op werkvormen die participatie van bezoekers van vrijwilligers aanmoedigt: een digitaal punt, een actieve werking in de tuin, een koorwerking, …

2. Een oproep tot acties die participaties van mensen in armoede aanmoedigen of versterken

Vzw Al-arm wil partners, welzijnsorganisaties, scholen, burgers in Geel oproepen om zelf een actie te doen rond maatschappelijke participatie voor mensen in armoede.
Je kan van september 2021 tot en met eind mei 2022 als organisatie, burger een actie doen die de maatschappelijke participatie van mensen in armoede vergroot. Dat kunnen 1001 acties zijn, groot en klein. We willen de meest inspirerende acties/ideeën voorstellen op de werelddag van verzet tegen armoede op zondag 17/10/2021. Het eindresultaat van de acties delen we mee in onze nieuwsbrief van juni 2022, waar we alle inspirerende resultaten zullen delen via een inspiratiebundel.

Enkele voorbeelden:

 • Je maakt als organisatie, burger, zelf een actielijst op met wat je kan doen om mensen in armoede actiever te betrekken binnen een werking.
 • Je kiest een organisatie en gaat het gesprek gaan rond je ideëen
 • Je verlaagt het lidmaatschap van je sportclub, jeugdvereniging voor mensen in armoede, door bv te werken met een vrijetijdspas in Geel
 • Je bevraagt mensen in armoede rond drempels die zij ervaren en probeert er actief iets mee te doen in je organisatie
 • Je organiseert een vorming rond armoede met een ervaringsdrager in armoede
 • Je gaat creatiever om met de betaling van facturen en probeert op maat van mensen in armoede te bekijken hoe ze bv facturen in stukjes kunnen afbetalen, …

locatie

Werelddag Verzet tegen Armoede in nieuwe ontmoetingsplaats

17/10 logo

17 oktober:
‘Werelddag van Verzet tegen Armoede’

Vanaf 13u tot 17u, Pas 255 - 2440 Geel

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)