Historiek: 2018 in vogelvlucht

Historiek

2018 in vogelvlucht

Werken aan een autonome vzw:

visie, missie, strategie, organigram, vrijwilligersovereenkomst, privacy, grensoverschrijdend gedrag, statuten, uitbreiding raad van bestuur, dagelijks bestuur, uitbreiding koor, verzekeringen, ledenlijsten …

Werken aan de communicatie:

een site, een brochure, … in samenwerking met vrijwilliger van vzw Al-arm

Kennismaking met projectwerk rond armoede:

Welzijn of niet zijn, Project gerechtsdeurwaarders, De Kleine Parade, Diva Project

Personeelsbeheer opstarten

De start van een zoektocht naar een alternatieve locatie voor vzw Al-arm

Organisaties bezocht en leren kennen:

netwerken en toeleiden

Vormingen organiseren

Mensen samenbrengen, een stem geven en mensen in armoede zoeken

Ontspannende activiteiten organiseren

17 oktober:

werelddag van verzet tegen armoede

Fondsenwerving

Nieuwe gebruikersovereenkomst maken tussen stad Geel en vzw Al-arm

Structureel werk:

thema’s verkennen, werkgroep gemeenteraadsverkiezingen

Onderzoek bestaande projecten rond armoede:

G-care, project aanvullende steun, wijkgezondheidscentrum in Geel

Verdiepen in theoretische kaders:

jaarverslag, pact 2020, jaarboek armoede, sociale barometer, …