We stapten mee in de klimaatmars in Brussel op 3 december 2023. Mensen in armoede mogen niet de dupe zijn van klimaatopwarming of asociale maatregelen waarbij mensen in armoede vergeten worden. Het klimaatbeleid zal sociaal zijn, of zal niet zijn. Dit deden we samen met BAPN, Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté en Reset.Vlaanderen.

Het Netwerk tegen Armoede pleit voor een sociaal rechtvaardige klimaattransitie. Het klimaatbeleid zal sociaal zijn of het zal niet zijn. Naast investeringen in energiezuinige (sociale) woningen door overheid en private verhuurders, zijn investeringen in betaalbaar openbaar vervoer en gedeelde mobiliteit hard nodig. Dit helpt in de strijd voor een beter klimaat én tegen vervoersarmoede. Mensen ervaren grote drempels om werk te zoeken, opleidingen te volgen of aan vrijetijdsparticipatie te doen omdat ze aangewezen zijn op het openbaar vervoer. Investeer in mensen en niet in asfalt als het gaat om duurzame mobiliteit.

Lees de aanbevelingen over klimaat van het Netwerk Tegen Armoede :

"
Klimaatmars Brussel

(Bron: Netwerk Tegen Armoede)