Nieuwsbrief

Juli 2021

Nieuwsbrief header

Beste lezer,

Hier voor jou ligt de nieuwe nieuwsbrief van vzw Al-arm. Deze staat in het teken van het thema ‘energie’. Wat is het sociaal tarief? Heb ik recht op een kortingsbon voor energiezuinige toestellen? Maar ook meer informatie rond de themawerking: ‘Klimaatstem van MIA’.

In deze editie van onze nieuwsbrief lees je meer over:

 

  1. Up to date met Al-arm
  2. Al-arm in beweging
  3. De stem van Al-arm
  4. Warm voor Al-arm
  5. Contactgegevens

We wensen jou veel leesplezier toe.

1. In de kijker

1. UITBREIDING SOCIAAL TARIEF VOOR ELECTRICITEIT EN AARDGAS

Door de coronacrisis heeft de overheid beslist dat iedereen met een verhoogde tegemoetkoming recht heeft op een sociaal tarief voor elektriciteit en gas, van 1 februari 2021 t.e.m. 31 december 2021.

Wat is een sociaal tarief ?
Een sociaal tarief is altijd de laagste prijs op de markt. Het maakt niet uit bij welke leverancier je bent, je betaalt sowieso de laagste prijs. Je hoeft dus NIET te veranderen van leverancier.

Voor wie?
Voor:

  • alle mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming.
  • alle mensen die al een sociaal tarief hebben.

Heb je al recht op een sociaal tarief ?
Dan verandert er voor jou niets. Je behoudt sowieso je recht op het sociaal tarief.

Hoe wordt het sociaal tarief toegepast voor personen met een verhoogde tegemoetkoming?
Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas wordt in de meeste gevallen automatisch toegekend. Je hoeft dus geen stappen te ondernemen. Het is de FOD Economie die om de drie maanden aan de energieleverancier meedeelt welke personen recht hebben op het sociaal tarief. Dit gebeurt voor de eerste keer in mei 2021 en zal daarna op het energiefactuur zichtbaar zijn. Je energieleverancier past het sociaal tarief met terugwerkende kracht toe vanaf 1 februari 2021. Wanneer er reeds een eindafrekening opgemaakt is voor mei 2021, dan wordt deze herberekend aan het sociaal tarief. De energieleverancier brengt je hiervan op de hoogte.

Je kan dit ook:

  • online checken met electronische identiteitskaart (E-id) of itsme* op de website van de FOD Financiën.
Itsme®_logo klein

* itsme = een app waardoor je op een veilige manier je kan inloggen, registreren , gegevens delen of digitaal kan handtekenen via jouw smartphone bij diverse instanties.
Voor meer info, klik op het itsme-logo!

  • Telefonisch contact opnemen met de Federale Overheidsdienst (FOD) op het gratis nummer 0800/12 033. Hou je rijksregister bij de hand want deze moet je intoetsen. Je kan bellen van maandag tot en met vrijdag van 9 u tot 17 uur.

Weet je niet zeker of je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming en in aanmerking komt voor het sociaal tarief ?
Maak een afspraak met je ziekenfonds. Zij gaan op basis van je inkomsten na of je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming. Als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming, dan heb jij ook recht op het sociaal tarief. Dit sociaal tarief wordt pas in rekening gebracht vanaf het moment dat jij recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming. Je vraagt hiervoor een papieren attest voor het sociaal tarief aan bij uw ziekenfonds. Dit attest bezorgt u aan uw energieleverancier.

Wil je weten hoeveel het sociaal tarief bedraagt ?
Het sociaal tarief wordt om de 3 maanden vastgelegd door de CREG (dit is de Commissie voor Regulering van Elektriciteit en Gas) onder andere op basis van wat de laagste prijs voor elektriciteit en aardgas is op de markt op dat moment. Het sociaal tarief is voor heel België hetzelfde. Er is wel een verschil tussen enkelvoudige, tweevoudige of nachtmeters (elektriciteit).

Meer info vind je op:
Sociaal tarief | CREG : Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

2. KORTINGSBON VOOR ENERGIEZUINIGE TOESTELLEN

Wanneer je recht hebt op sociaal tarief, dan kan je ook een bon van 150 euro aanvragen voor de aankoop van een energiezuinige wasmachine of koelkast.

Belangrijk om te weten:

 • De bon moet je aanvragen vóór de aankoop van het toestel;
 • De bon is strikt persoonlijk, dus alleen jij kan hem gebruiken.
 • Per aangekocht toestel kan je slechts één bon gebruiken.
 • Elk jaar kan je maximum 2 bonnen aanvragen per gezin op hetzelfde adres.
 • De bon is niet geldig in kringwinkels en webshops.

Meer informatie ? Kijk op:
https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/kortingsbon-bij-de-aankoop-van-een-energiezuinige-wasmachine-of-koelkast

3. GRATIS ENERGIEBEGELEDING IN UW WONING

Wat?
Een energiescanner, die daarvoor de nodige opleiding kreeg, komt bij jou thuis en gaat samen met jou op zoek naar nutteloos energie- en waterverbruik. Dit is een gratis dienst, die georganiseerd wordt door jouw gemeente, in samenwerking met netwerkbeheerder Eandis / Infrax.

Je krijgt:

 • Een overzicht van het energieverbruik in jouw woning.
 • Tips om energie te besparen.
 • Uitleg over je energiefactuur en een vrijblijvende leveranciersvergelijking.
 • Een gratis spaarpakket ter waarde van 25 euro.

Voorbeelden:

 • Led – lampen: deze verbruiken minder energie dan gloeilampen.
 • Spaardouchekop: geeft hetzelfde comfort als een gewone douchekop, maar is veel zuiniger. U bespaart hierdoor water en energie om het water op te warmen.
 • Folie om achter de radiatoren te bevestigen. Deze helpen de warmt te weerkaatsen.

Voor wie?

Je kan de gratis energiescan aanvragen als je voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:

 • Ik huur een woning via een sociaal verhuurkantoor.
 • Ik huur een woning via een sociale huisvestingsmaatschappij.
 • De LAC ( Lokale Adviescommissie) behandelde mijn dossier.
 • Ik zit in (collectieve) schuldenregeling.
 • Ik word door het OCMW of het CAW begeleid wegens betalingsmoeilijkheden.
 • Ik heb recht op verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds.
 • Ik heb een actieve budgetmeter.
 • Ik heb recht op een sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas.
 • Ik heb een jaarlijks gezamenlijk inkomen van max.31.870 euro (verhoogd met 1.660 euro per persoon ten laste).
 • Ik huur een woning met een huurprijs van max. 528,57 euro.

Gratis energiescan aanvragen?
Contacteer de energiesnoeiers:
Kamergoor 19/2 , 2200 Herentals

Energiesnoeiers

2. Al-arm in beweging

1. STARTVERGADERING WERELDVERZETDAG TEGEN ARMOEDE

Elke jaar, op 17 oktober, vindt de Wereldverzetdag tegen Armoede plaats. Ook in Geel laten we die dag van ons horen. De slogan van dit jaar luidt: ‘De strijd tegen armoede los je niet alleen op!’ Heb je zin om deze dag mee te organiseren, promotie te voeren, je stem te laten horen,… of ben je gewoon nieuwsgierig? Noteer dan alvast deze datum in je agenda.

Wanneer: dinsdag 7 september van 13u – 16 uur
Plaats: nog onbekend.
Voor wie? Iedereen is welkom.

Ben je er graag bij? Geef dan een seintje aan Stefanie (0456/24.99.32).

2. EINDE VAN DE WEKELIJKSE BUITENONTMOETINGEN

Gedurende de periode van januari 2021 tot en met juni 2021 was er op woensdagvoormiddag onze vaste afspraak. We kwamen om 10 uur bij elkaar aan Den Alleman of rechtstreeks in het speeltuintje van de Waaiburg. Deze ontmoetingsmomenten zijn nu gestopt. Hierbij willen we iedereen die deelgenomen heeft aan deze buitenontmoetingen hartelijk bedanken voor zijn of haar aanwezigheid, om er telkens weer samen een fijne voormiddag van te maken.

3. De stem van Al-arm

Onze planeet zit in een crisis. De manier waarop we leven veroorzaakt heel wat problemen, waardoor ons energiesysteem ook voor grote uitdagingen staat. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, moet het totale energieverbruik de komende jaren sterk dalen en moeten we werken met hernieuwbare energiebronnen. Een grote uitdaging voor het beleid om hier oplossingen voor te vinden. Om ervoor te zorgen dat de oplossingen rekening houden met Mensen In Armoede, zijn we in maart 2021 opgestart met de themawerking ‘Klimaatstem van MIA’ (Mensen In Armoede) en loopt dit nog door tot november 2021.

De themawerking ‘Klimaatstem van MIA’ is een samenwerking tussen Samenlevingsopbouw Turnhout en de 4 verenigingen van SPAAK. SPAAK staat voor Samen PAraat tegen Armoede in de Kempen en is een samenwerking tussen 4 verenigingen ‘Waar Armen Het Woord Nemen’: De Fakkel van Herentals, ’t Antwoord van Turnhout, Ons Huis van Mol en vzw Al-arm van Geel.

We leren over energietransitie, zoeken samen naar constructieve oplossingen voor Mensen In Armoede en bereiden een visie over ‘energietransitie en armoede’ voor. Hiervoor bouwen we verder op het tweejaarlijkse verslag van Steunpunt Armoede over ‘duurzaamheid en armoede’.
We focussen ons hierbij op woningkwaliteit en participatie aan het energiesysteem. We denken na over concrete oplossingen wat het beleid moet doen zodat Mensen In Armoede (MIA) op een evenwaardige manier kunnen deelnemen aan het klimaatdebat. Deze oplossingen vertrekken vanuit het dagdagelijks leven van Mensen In Armoede. In het najaar gaan we met de lokale beleidsmakers in dialoog om onze aanbevelingen kenbaar te maken en ervoor te zorgen dat de stem van MIA’s in heel het klimaatdebat niet vergeten wordt.

Enkele reacties van deelnemers:

 • Er is nood aan een duurzaam en constructief milieubeleid, waar iedereen aan kan deelnemen. Maar is dit de interesse van de huidige politiek?
 • Het is belangrijk dat we ons laten horen. Als niemand iets zegt, word je helemaal vergeten door de overheid.
 • Ze zouden beter stoppen met oorlog voeren, deze brengen de meeste vuiligheid in de lucht!
 • De regering wil in 2030 allemaal elektrische auto’ s hebben. Wie gaat dat betalen?
 • Ik weet niet waarop de mensen die de maatregelen beslissen zich baseren. Het is niet realistisch om deel te nemen aan de energiebesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen, als je met een beperkt budget moet rondkomen.
 • Het is belangrijk dat de gewone mensen mee aan tafel zitten om te beslissen welke maatregelen haalbaar zijn voor iedereen. De hoge pieten kennen de leefbaarheid van een gewone werkende mens niet.
 • Ik vind de themawerking zeer leerrijk. Er wordt op een verstaanbare en duidelijke manier uitgelegd wat energietransitie betekent.
 • We werken samen met de andere verenigingen naar een doel. Dat geeft me het gevoel dat we iets kunnen veranderen.

4. Warm voor Al-arm

Hart boven hard ramadan hands

Hart boven Hard organiseerden samen met de jongeren van Ramadan Hands een inzameling voor de organisaties van SPAAK (Samen PAraat Tegen Armoede Kempen).
Ze bedeelden ‘feelgoodpakketten’ i.s.m. Actie Min Geel en zamelden financiële giften in voor onze werking.

Een making-off filmpje en foto’s vind je terug op de Facebookpagina van Hart boven Hard Kempen.

Hart boven Hard

We willen Hart boven Hard en de jongeren van Ramadan Hands heel erg bedanken voor hun inzet en engagement.

Word jij ook warm van vzw Al-arm?

Wij zijn steeds op zoek naar financiële giften om onze werking verder te kunnen uitbouwen. We zoeken giften voor:

 • Een ontmoetingsplaats voor onze werking in Geel.
 • Onze koorwerking.

Interesse ? Neem contact op met Lieselot (0474/28.89.72)

5. Contactgegevens

     –> Heb je een vraag over onze vereniging?
     –> Wil je deelnemen aan een activiteit?
     –> Wil je ons financieel steunen?

Mail ons: al-arm.vzw@hotmail.com

Bezoek onze site: https://www.vzwal-arm.be

Bel ons:

Stefanie

Stefanie

0456/24.99.32

Lieselot

Lieselot

0474/28.89.72

Facebook: vzw Al-arm Geel
Nieuwsbrief: Ontvang de nieuwsbrief in je mailbox.
–> Wat moet je hiervoor doen?

 • Ga naar de website: www.vzwal-arm.be.
 • Vul je voornaam, familienaam en email in. Om je te abonneren dien je ook akkoord te gaan met het privacybeleid.
 • Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail van vzw Al-arm.

     –> Wanneer je moeilijk of geen toegang hebt tot internet, ontvang je de nieuwsbrief in de brievenbus.