Nieuwsbrief

Juli 2022

Nieuwsbrief header

Beste lezer,

Het is volop vakantie en we hopen dat jullie allemaal ten volle aan het genieten zijn van de zon en de vele evenementen die in deze periode plaatsvinden! Ook nu brengen we je graag onze nieuwsbrief van vzw Al-arm. In deze editie staan we stil bij de ontmoetingen die ook in augustus zullen doorgaan in ‘De Welkom’. Verder staan we stil bij het thema ‘menswaardig wonen’ en nemen we afscheid van Lieselot en Stefanie.

In deze editie van onze nieuwsbrief lees je meer over:

  1. In de kijker
  2. Al-arm in beweging
  3. De stem van Al-arm
  4. Warm voor Al-arm
  5. Contactgegevens

We wensen jou veel leesplezier toe.

1710

1. In de kijker

Op 12 mei namen we deel aan de ontmoetingsdag van het Netwerk tegen Armoede in de Zoo van Antwerpen. Deze stond in het teken van het ontmoeten van andere verenigingen en het thema van 17 oktober: menswaardig wonen.
In het totaal waren er zo’n 250 mensen, aangesloten bij een Vereniging Waar Armen het Woord Nemen (VWAWN) uit Vlaanderen, die deelnamen aan de ontmoetingsdag.

We werden verwelkomd door Els, onze ondersteuner van het Netwerk. Zij overhandigde ons een mapje met opdrachten. Zo kregen we de opdracht om kennis te maken met de andere VWAWN. Dit moesten we doen door op een kaartje van Vlaanderen de aanwezige verenigingen aan te duiden en door hen te bevragen naar hun plannen voor 17 oktober.

Zo stond deze dag ook in het teken van 17 oktober 2022: de Wereldverzetdag tegen Armoede. Het centraal thema van dit jaar is: ‘menswaardig wonen’. Er werden deze dag video – opnames gemaakt die gebruikt zullen worden voor het promofilmpje van 17 oktober 2022. Lien en Peggy namen het woord voor vzw Al-arm. Op het einde maakten we met alle aanwezige deelnemers een puzzel met daarop onze eisen voor een menswaardiger woonbeleid.

En natuurlijk hebben wij met z’n allen genoten van het bezichtigen van de dierentuin, het zonnetje, een goei terrasje en het gezellig samen zijn. Kortom: het was een top dagje!

Ontmoetingsdag Netwerk Tegen Armoede

2. Al-arm in beweging

‘De Welkom’ blijft doorlopen in augustus

De ontmoeting in ‘De Welkom’ gaat gewoon door in augustus! Er zal dan tijdelijk geen babbelbox en/of infomoment zijn, maar we hebben besloten om iedere dinsdag de ontmoeting wél te laten doorgaan. Jullie zijn dus heel de zomer, op dinsdagnamiddag, zéér welkom in ‘De Welkom’!

Interesse of vragen:
Laat dan iets weten aan Lieselot: 0474/28.89.72 of Stefanie: 0456/24.99.32.

Programma maandelijks infomoment

‘De Welkom’ is steeds open vanaf 13 uur. De infomomenten gaan telkens van start om 13.30 uur. Nadien voorzien we ruimte om onze eigen ervaringen te delen en/of vragen te stellen.

 • 26 juli: Uitstap tentoonstelling ‘Zot Van Dimpna’
 • 20 september: Voorstelling Huurdersbond
 • 18 oktober: ‘Geluk zit in een klein driehoekje’, interactieve workshop.
Logo De Welkom

3. De stem van Al-arm

Menswaardig én betaalbaar wonen in Geel

Er is veel te doen rond menswaardig wonen. Het is ook hét thema van de ‘Internationale dag van het verzet tegen armoede’ op 17 oktober e.k. Tijd om daar eens even bij stil te staan!

Inleiding

Menswaardig wonen betekent ook betaalbaar wonen. Via de omgevingsanalyse van de stad Geel, komen we veel te weten over de prijzen van de woningen, de huurmarkt, en de hoeveelheid sociale woningen tegenover het aantal huishoudens.

In de omgevingsanalyse wordt Geel vergeleken met andere steden en gemeenten. Het meerjarenplan biedt houvast en vormt de leidraad voor alle medewerkers van Lokaal Bestuur Geel. Dankzij inspraak van medewerkers en inwoners is er een gedragen meerjarenplan. Zo gaan we allemaal samen op weg naar 2025.

De omgevingsanalyse geeft ons een beeld van de behoeften van de interne en externe belanghebbenden, van de sterktes en zwaktes van het bestuur en van de bedreigingen en opportuniteiten. Allerlei gegevens over onze stad die we verkregen uit verschillende bronnen worden gebundeld. De omgevingsanalyse is een belangrijk instrument voor de vormgeving en de aanpassing van het meerjarenplan.

In deze omgevingsanalyse wordt Geel vergeleken met Mol, Lier, Sint-Truiden, Turnhout en de cijfers van de clusters waartoe deze gemeenten behoren. Het zijn de gemeenten en kleine steden met centrumfunctie en economische activiteit.

Verkoopsprijzen vastgoed

De verkoopprijzen van vastgoed zijn in 2020 in Geel het hoogste in vergelijking met de referentiegemeenten. Deze stijging merken we in heel Vlaanderen.

In Geel is de prijs van een gewoon huis in 2020 gestegen naar 275.000 €. In 2016 was dit nog 199.000€! Dit is een stijging met bijna 40%!!

In Sint-Truiden (205.000€) en Turnhout (220.000€) zijn de prijzen een stuk lager.

Prijzen gewone huizen Geel

Sociale woningen

Geel heeft slechts 822 sociale woningen!

Geel en Mol hebben het kleinste aantal sociale huurwoningen. Zowel Lier (1130), Sint-Truiden (1402) als Turnhout (1513) beschikken over een groter aanbod sociale woningen. Als we de evolutie sinds 2016 bekijken, zien we wel dat Geel een kleine inhaalbeweging heeft ingezet.
De Geelse Huisvesting heeft de laatste jaren heel wat geïnvesteerd in de renovatie van zijn patrimonium. Het aandeel nieuwbouw bleef daardoor eerder beperkt. Wel is de Geelse Huisvesting in 2016 begonnen met fase 1 van het nieuwbouwproject Wijdbosch in St-Dimpna. Op deze site komen op termijn meer dan 150 sociale woningen.
De Vlaamse Overheid heeft met de goedkeuring van het Grond- en Pandendecreet in 2009 de gemeenten verplicht om een vastgelegd aantal sociale woningen te realiseren, het Bindend Sociaal Objectief. Tweejaarlijks gebeurt er een opvolging door middel van een voortgangstoets. Voor Geel is de voortgangstoets van 2020 positief geëvalueerd: de gemeente zit op schema om het Bindend Sociaal Objectief te bereiken.

In Geel is het aanbod sociale woningen tegenover het aantal huishoudens relatief klein (5). Het grootste aanbod sociale woningen in verhouding met het aantal huishoudens vinden we in Turnhout en Sint-Truiden (beiden 9).

Sociale woningen in Geel

Betaalbaarheid

48 procent van de Geelse huurders van een woning besteedt meer dan 30 procent van het gezinsinkomen aan wonen in 2020. In 2017 was dit nog 53 procent. Mol heeft een omgekeerde beweging gemaakt. In 2020 besteedt 50 procent van de huurders van een woning meer dan 30 procent van het gezinsinkomen aan wonen. In 2017 was dit 35 procent.

Bron: https://geelinzicht.be/mosaic/omgevingsanalyse

4. Warm voor Al-arm

Afscheid nemen met een dankjewel!

Deze zomer nemen we bij vzw Al-arm afscheid van Lieselot en Stefanie!

Het is altijd moeilijk om te omschrijven, wat mensen kunnen betekenen voor anderen. Niet alle woorden dekken de lading, en vaak schieten woorden tekort om een gevoel weer te geven hoe diep mensen je kunnen raken.

Stefanie en Lieselot werkten met hart en ziel voor een betere structuur, locatie én voor meer inhoud bij vzw Al-arm. Beiden werkten steeds met een enorme gedrevenheid en namen het op voor mensen in armoede, om hen een stem te geven in onze maatschappij. Alle twee zorgden ze ervoor dat iedereen zich WELKOM voelde bij vzw Al-arm, én dus ook in ‘DE WELKOM’…

Wanneer wegen samen komen worden er nieuwe zaadjes geplant die tot groei komen. Als de tijd er klaar voor is gaan mensen weer een andere richting uit, een nieuwe weg in hun leven: het gaat een enorm gemis zijn voor onze vzw, maar tegelijkertijd liggen er voor Lieselot en Stefanie ook nieuwe kansen en opportuniteiten klaar, die wij ten zeerste toejuichen. We wensen hun dan ook het allerbeste toe.

Hart en bloemen

DANKJEWEL! Lieselot en Stefanie voor wat jullie voor onze vereniging betekend hebben!

5. Contactgegevens

     –> Heb je een vraag over onze vereniging?
     –> Wil je deelnemen aan een activiteit?
     –> Wil je ons financieel steunen?

Mail ons: al-arm.vzw@hotmail.com

Bezoek onze site: https://www.vzwal-arm.be

Bel ons:

Stefanie

Stefanie

0456/24.99.32

Lieselot

Lieselot

0474/28.89.72

Nieuw adres:
Vzw Al-arm
Pas 255
2440 Geel

Facebook: vzw Al-arm Geel
Nieuwsbrief: Ontvang de nieuwsbrief in je mailbox.
     –> Wat moet je hiervoor doen?

 • Ga naar de website: www.vzwal-arm.be.
 • Vul je voornaam, familienaam en email in. Om je te abonneren dien je ook akkoord te gaan met het privacybeleid.
 • Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail van vzw Al-arm.

     –> Wanneer je moeilijk of geen toegang hebt tot internet, ontvang je de nieuwsbrief in de brievenbus.