Nieuwsbrief

Oktober 2022

Nieuwsbrief header
1710

Beste lezer,

Hier voor jou ligt de nieuwe nieuwsbrief van vzw Al-arm. Deze staat in het teken van 17 oktober 2022: Werelddag van het Verzet tegen Armoede, met als centraal thema ‘menswaardig wonen’. In deze editie staan we ook stil bij enkele getuigenissen rond ‘menswaardig wonen’. Verder vind je ook meer informatie over infomomenten in ‘De Welkom’, het koor ‘Verwante Stemmen’ en nog zoveel meer.

In deze editie van onze nieuwsbrief lees je meer over:

  1. In de kijker
  2. Al-arm in beweging
  3. De stem van Al-arm
  4. Warm voor Al-arm
  5. Contactgegevens

We wensen jou veel leesplezier toe.

1. In de kijker

17 oktober 2022: ‘Wereldverzetdag tegen Armoede’

Wooncrisis in Vlaanderen

Wooncrisis in Vlaanderen

Gezocht: 180.000 woningen voor een warme thuis

Vlaanderen kampt met een wooncrisis. 180.000 gezinnen wachten op een sociale woning, vaak al jaren lang.

Het Vlaamse woonbeleid faalt. Het is tijd voor actie en oplossingen die écht werken: meer en betere sociale woningen en een woonbeleid dat de kwaliteit en de betaalbaarheid van private huurwoningen verbetert. Het recht op wonen is het centrale thema van onze campagne voor de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober.

Problematiek: ‘De wooncrisis teistert Vlaanderen al decennia’

Ondanks dat de investeringen in het woonbeleid jaar na jaar stijgen, blijft de woonnood nog sneller toenemen. Dat manifesteert zich op verschillende vlakken:

 • Wachtlijsten voor sociale woningen nemen jaar na jaar toe
 • Verstrengde toegang haalt mensen uit de statistieken, maar vermindert de woonnood niet
 • Het bouwritme van sociale woningen stijgt jaar na jaar, maar is onvoldoende om de woonnood terug te dringen
 • Er is een enorme krapte op de private huurmarkt en een groot tekort aan sociale woningen
 • De kwaliteit van de woningen laat zeer te wensen over, zowel op de private als sociale huurmarkt

Mensen die wachten op een betaalbare, kwaliteitsvolle woning hebben genoeg gewacht. Het is tijd voor actie en oplossingen die echt werken, op korte en op lange termijn. Het Netwerk tegen Armoede wil garanties om het recht op wonen voor iedereen waar te maken.

Onze drie centrale eisen

We vinden al onze beleidsaanbevelingen belangrijk, maar dit worden de drie centrale eisen waarrond onze campagne zal draaien:

 • Verhoog het bouwritme voor sociale woningen
 • Ondersteun private verhuurders in ruil voor betaalbare en kwaliteitsvolle woningen voor de 180.000 wachtenden op een sociale woning
 • Stimuleer woonmaatschappijen om verder en meer in te huren op de private huurmarkt (cfr. Sociale verhuurkantoren)

Lees de ‘Vlaamse Eisenbundel’ voor 17 oktober 2022: betaalbaar en kwaliteitsvol wonen

Het Vlaams Netwerk tegen Armoede heeft een noodplan in de strijd tegen stijgende huurprijzen opgesteld. Huurders met een laag inkomen voelen deze crisis het hardst. Net in het goedkoopste marktsegment is de krapte het grootst. Daardoor moeten mensen overleven in slechte woningen, die ook nog eens een torenhoge energiefactuur opleveren. Of hoe wooncrisis en energiecrisis elkaar versterken.

Drempels en aanbevelingen in de zoektocht naar een goede en betaalbare woning

Drempels:

 • Vervangingsinkomen / geen werk
 • Budgetbegeleiding
 • HWB (Huurwaarborg) OCMW
 • Huisdieren
 • Alleenstaande
 • Veel kinderen
 • Andere afkomst
 • Lange wachtrijen sociale woningen

Aanbevelingen:

 • Vlaams woonbeleid moet dringend roer omgooien om wachtlijsten in te korten
 • Investeringen in private huurmarkt mogen bouw sociale woningen niet vertragen
 • Nieuw toewijzingssysteem sociale huurwoningen werkt meer dak- en thuisloosheid in de hand.
Netwerk Tegen Armoede

Netwerk tegen Armoede

Alle informatie over 17/10 vind je terug op de website van het Netwerk tegen Armoede.

Uitnodiging 17 10

2. Al-arm in beweging

Koorwerking ‘Verwante Stemmen’

Vzw Al-arm heeft ook een koorwerking. Vanaf september 2022 zijn we terug opgestart met de repetities op donderdag van 18u30 tot 20u in de Stationsstraat 58 in Geel. We zingen voornamelijk Nederlandstalige liedjes en geven daar een diepere betekenis aan. Samen zingen, ontspannen, muziek spelen is voor ons het allerbelangrijkste.

Deelname is gratis en is voor alle leeftijden vanaf 12 jaar.

De volgende repetities zijn op:

  • Donderdag 20 oktober 2022
  • Donderdag 27 oktober 2022

   Interesse of vragen:
   Laat dan iets weten aan Silvie: 0474/28.89.72.
   Of via mail: al-arm.vzw@hotmail.com

   Programma maandelijks infomoment

   Logo De Welkom

   ‘De Welkom’ is steeds open vanaf 13 uur. De infomomenten gaan telkens van start om 13.30 uur. Nadien voorzien we ruimte om onze eigen ervaringen te delen en/of vragen te stellen.

   • 4 oktober: Babbelbox (+ voorbereiding 16 en 17 oktober)
   • 5 oktober: Filmvoorstelling ‘Rabot’
   • 11 oktober: Open ontmoeting (+ voorbereiding 16 en 17 oktober)
   • 13 oktober: Themawerking ‘menswaardig wonen’ (+ voorbereiding 16 en 17 oktober)
   • 16 oktober: Werelddag van Verzet tegen Armoede 
   • 17 oktober: Werelddag van Verzet tegen Armoede
   • 18 oktober: InfomomentGeluk zit in een klein driehoekje’ – interactieve workshop
   • 25 oktober: Open ontmoeting
   • 15 november: InfomomentGeluk zit in een klein diehoekje’ – vervolg interactieve workshop

   De Warmste Week

   De Warmste Week

   De Warmste Week heeft dit jaar als thema ‘kansarmoede’. Er zullen weer heel wat acties opgestart worden ten voordele van De Warmste Week. Met het opgehaalde bedrag worden heel wat projecten gesteund, en ja… wij zijn er met Al-arm bij!

   Meer info over ons project en de acties die we gaan opzetten volgen.

   3. De stem van Al-arm

   Getuigenis 1: ‘Menswaardig wonen’

   “Het is al een tijdje geleden, maar de gevolgen draag ik nog altijd mee. Ik was zelfstandige en ik ging door een moeilijke periode. Als alleenstaande kan het dan heel snel gaan als je geen vette spaarboek hebt. De achterstallen worden gigantisch na een paar maanden, zeker ook door de kosten van intresten, deurwaarders en incassoburo’s… Het OCMW scheepte mij op twee minuten tijd af: ‘Wij kunnen jou niet helpen, want je bent zelfstandige en je hebt schulden!’, klonk het steeds. Hun redenering was, dat indien ze mij zouden helpen, ze in feite mijn ‘schulden’ aan het afbetalen waren… (Schulden: afbetaling auto, materiaal nodig om zelfstandig te werken). En dan gaat het snel. 

   Na 3 maanden werd mijn gas en elektriciteit afgesloten (als zelfstandige krijg je ook niet het minimum van 6Amp als je thuis werkt) en na 6 maanden was het niet meer mogelijk om nog iets van de achterstallen op te halen, omdat mij alle mogelijkheden om nog te werken waren afgenomen.

   Zo kwam ik – onnodig – in de psychiatrie terecht, op een gesloten afdeling. Ondertussen werd ik uitgezet en was ik mijn woning kwijt. Heel mijn inboedel heeft toen een heel weekend op straat gestaan (vertelden kennissen mij) voordat het werd gestockeerd, en er werden toen vele waardevolle spullen gestolen. Na 6 maanden kreeg ik van de gemeente waar mijn spullen werden opgeslagen te horen, dat ze automatisch eigendom waren geworden van de gemeente, omdat ik ze binnen die termijn niet had kunnen ophalen. Ik had dus niets meer: geen thuis, geen meubelen… Ik wist ook niet wat er met mijn huisdieren was gebeurd. Men vond dit allemaal normaal…

   Toen ik uit de psychiatrie moest vertrekken kreeg ik van de dokter twee dingen: een deadline van twee weken, én een lijst met de vluchthuizen. Ik moést en zou dus op die bepaalde vrijdag daar weg moeten zijn. En ik kon mijn plan trekken. Ook van het OCMW kreeg ik opnieuw te horen, dat ze mij niet konden helpen, omdat ik schulden had. Ik was wéérom een probleem… Toen ik vertelde dat ik niet zou kunnen vertrekken, belandde ik in isolement (dé iso-kamer) voor drie dagen met de nodige medicatie ‘omdat ik toegaf ziek te zijn’, want ik bleef nu immers ‘vrijwillig’ langer in de psychiatrie…

   Het meest destructieve gevoel dat ik ooit gevoeld heb in mijn leven, is het gevoel om geen thuis meer te hebben: geen veilig plekje waar alles van jezelf is, de meubels, de fotolijst aan de muur, hoe alles is ingericht… Kortom, je veilige haven. Maar je lijkt er enkel recht op te mogen hebben, als je ‘opbrengt’ voor onze maatschappij.

   Jaren voelde ik mij ‘een probleem’ waar men geen raad mee wist. Ik heb het ook altijd aangeklaagd: ‘er moet altijd iets zijn om terug naartoe te kunnen gaan, om terug te kunnen starten’. Tot er plots werd beslist, dat er voor langdurige patiënten ‘versnelde toewijzingen’ zouden komen. Indien je in aanmerking kwam om terug zelfstandig te gaan wonen, kreeg je een sociale woning toegewezen onder bepaalde voorwaarden. Die voorwaarden zijn dan na een jaar weggevallen omdat men zag dat het goed ging. Ik woon nu nog altijd in die woning.

   ‘Menswaardig wonen’ is daarom voor mij ook: de bescherming van een woning, iemands ‘thuis’, in het geval dat mensen het even moeilijk hebben…, om terug te kunnen keren naar hun vertrouwde stekje, en een nieuwe start te kunnen maken”.

   Getuigenis 2: ‘Menswaardig wonen’

   “Als alleenstaande vrouw van 68 heb ik een zeer laag pensioen. Ik sta reeds jaren op de wachtlijst bij de sociale huurmaatschappij. Het gaat maar niet vooruit. Mijn huisbaas is maar met één zaak op tijd: de jaarlijkse indexering van de huur. Ik vraag al jaren om aanpassingswerken in de badkamer, maar die komen er maar niet. Het is een oud pand, en bepaalde zaken zijn echt aan vernieuwing toe. Het zou me ook veel voordeliger uitkomen, zeker nu de energiekosten de pan uit swingen.

   Voor een nieuwe kraan in de keuken heb ik maanden moeten smeken. Maar de indexering van de huurprijs stak netjes op tijd in mijn brievenbus. Door de slechte economische situatie en de energiecrisis, betekende deze indexering een verhoging van mijn huishuur met bijna 50€!! Dit betekent op jaarbasis een verhoging van 600 €, terwijl ik nu al zeer zuinig leef om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen.

   Vele huisbazen laten hun eigendom los, als de huur op de rekening staat. Als je een dag te laat bent, staan ze echter al voor je deur. Ik vind het triestig dat ik zo mijn best doe mijn ‘thuis’ te onderhouden als een goede huisvader, en telkens weer te moeten ondervinden dat mijn huisbaas enkel geïnteresseerd is in de betaling van de huur.”

   Wooncrisis in Vlaanderen

   Getuigenis 3: ‘Menswaardig wonen’

   “Sedert kort ben ik een alleenstaande mama met twee kinderen. Ik moet tegen december mijn huis verlaten door de scheiding. Mijn huisbaas wil niet verder verhuren aan een alleenstaande mama. De zoektocht naar een andere woning verloopt heel moeizaam omdat niemand wil verhuren aan een alleenstaande. Voor de huurwaarborg heb ik geen geld. Ik heb twee zonen, dus ik heb 3 slaapkamers nodig.

   De sociale huurmaatschappij vertelt mij dat er nog veel wachtenden zijn vóór mij. En als je rondkijkt, zie je heel veel leegstaande woningen, maar toch word je niet geholpen… Het is onbeschrijfelijk om uit te leggen hoe ik me voel, wetende dat ik binnenkort misschien op straat sta met mijn eigen kinderen.”

   4. Warm voor Al-arm

   Huurdersbond

   Samen met Ligo Kempen hebben we de voorbije maanden gewerkt rond het thema ‘menswaardig wonen’. Op dinsdag 20 september 2022 koppelden we een infomoment aan die themawerking. We nodigden de Huurdersbond uit om ons te informeren over hun werking en onze rechten als huurder. Zoals vele decreten en wetten is ook de huurwetgeving moeilijke én zeer uitgebreide materie. En toch hebben we er heel wat van opgestoken en waren we na afloop laaiend enthousiast.

   We willen in het bijzonder Ann Van Beurden van Huurdersbond Antwerpen steunpunt Turnhout bedanken. Ann bracht duidelijkheid over de algemene werking van de bond met zitdagen in Geel.  Zij wist in eenvoudige taal ons wegwijs de maken in de huurwetgeving en deed dit met enorm veel respect voor persoonlijke vragen en persoonlijke verhalen. Het enthousiasme van Ann werkte zeer aanstekelijk en bezorgde ons een fijne namiddag met toch een beladen thema. Bedankt!

   5. Contactgegevens

   Ontmoetingsplek ‘De Welkom’

   Logo 'De Welkom'

   Geopend elke dinsdag van 13u – 16u.

   Adres:
   ‘De Welkom’
   Pas 255
   2440 Geel

   VZW Al-arm

   –> Heb je een vraag over onze vereniging?
   –> Wil je deelnemen aan een activiteit?
   –> Wil je ons financieel steunen?

   Mail ons: al-arm.vzw@hotmail.com

   Bezoek onze site: https://www.vzwal-arm.be

   Bel ons:

   Silvie Loenders

   Silvie Loenders, tel. 0474 28 89 72

   Adres:
   Vzw Al-arm
   Pas 255
   2440 Geel

   Facebook: vzw Al-arm Geel
   Nieuwsbrief: Ontvang de nieuwsbrief in je mailbox.
   –> Wat moet je hiervoor doen?

   • Ga naar de website: www.vzwal-arm.be.
   • Vul je voornaam, familienaam en email in. Om je te abonneren dien je ook akkoord te gaan met het privacybeleid.
   • Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail van vzw Al-arm.

        –> Wanneer je moeilijk of geen toegang hebt tot internet, ontvang je de nieuwsbrief in de brievenbus.

   Bereikbaarheid

   Te bereiken:

   • Met het openbaar vervoer
   • Lijnen 490, 299, 19, 302, 84, 20, 380 afstaphalte Geel Markt + wandeling van 20 minuten.
   • Lijn 492 afstaphalte Dr. Sanodreef + wandeling van enkele minuten
   • Lijn 510 afstaphalte Dr. Sanodreef + wandeling van enkele minuten. 
   • Lijn 306 afstaphalte Waterstraat + wandeling van 10 minuten.
   • Lijn 15b afstaphalte Elsum Valkenborch + wandeling van 20 minuten

   Nieuws! er is nu op enkele meters van ‘De Welkom’/vzw Al-arm een afstaphalte van de Lijn. Deze wordt bediend door de lijnen 510 en 492.

   • Met de auto: parkeren is mogelijk in de straten Pas en Dr. Peetersstraat. Let op! Bepaalde straten of delen van straten kan betalend of met parkeerkaart zijn.
   • Met de fiets en te voet ook makkelijk te bereiken.
   • Hoek Pas met Dr. Peetersstraat, Oud Vredegerecht