Heb je vragen, problemen, zaken waar je geen raad mee weet? Hieronder vind je enkele contactgegevens terug van organisaties waar je terecht kan:

Financiële problemen? Vragen over budgetten? Nood aan extra financiële ondersteuning? Schulden?

Neem contact op met het Sociaal Huis via het telefoonnummer: 014/56.70.00

Heb je een problemen met je woning? Heb je last van discriminatie op de huurmarkt? Woon je in een huis of appartement van zeer slechte woonkwaliteit? Heb je vragen rond wonen?

De Huurdersbond vzw geeft juridisch advies aan huurders over tal van zaken die te maken hebben met wonen in een huurhuis: hulp bij het opstellen van een aangetekende brief, opzeg van een huurcontract, problemen met de verhuurder, herstellingen, procedure bij het Vredegerecht, of tal van andere vragen.

Elke tweede en vierde dinsdag van de maand van 13.30 uur tot 15.30 uur is er zitdag van de huurdersbond in het Sociaal Huis van Geel.

Voor wie?

Private maar ook sociale huurders kunnen een antwoord krijgen op hun vragen over huuraangelegenheden.

Voorwaarden

 • U huurt een woning in Geel of bent van plan dat te doen.
 • Burgers van andere gemeenten kunnen ook een afspraak maken voor de zitdag in Geel. Maar zij moeten al lid zijn of lid willen worden van de Huurdersbond (20 euro lidgeld).

Procedure

Deze dienstverlening is op afspraak!

Een afspraak kunt u gemakkelijk maken via het telefoonnummer 014 56 77 77 (de afsprakenlijn van stad Geel) of via deze link.

Als u een afspraak hebt komt u best korte tijd op voorhand naar het Sociaal Huis. U kunt zich aanmelden aan het onthaal of als u de weg al weet rechtstreeks plaats nemen in de wachtzaal van de dienst sociale zorg (gelijkvloers). De medewerkster van de Huurdersbond komt u daar ophalen.

Bedrag

Als inwoner van Geel kunt u via een afspraak gratis lid worden van de Huurdersbond. U kunt dan een jaar lang onbeperkt beroep doen op advies van de Huurdersbond.

Wat meebrengen

– identiteitskaart met pin-code

– (een dubbel van) uw huurcontract

– (eventueel) oorspronkelijke plaatsbeschrijving

– (eventueel) briefwisseling of papieren in verband met uw vraag of probleem

– (eventueel) foto’s

Als u de Nederlandse taal niet goed spreekt of kunt verstaan brengt u best een tolk mee: een familielid, vriend of kennis die kan helpen bij het gesprek.

 

Voel je je slecht in je vel? Heb je nood aan een gesprek met een hulpverlener?  Ben je dakloos en weet je niet waar naartoe? Heb je vragen rond scheiding? Bij gelijk welke vraag rond welzijn kan je terecht op het Centrum voor Algemeen welzijnswerk.

e-mail: onthaal@cawdekempen.be tel: 014/21.08.08
Maandag  9 – 12u
Dinsdag  9 – 12u
Woensdag  9 – 12u
Donderdag  9 – 12u
Vrijdag  9 – 12u

 

Heb je nood aan kleding, brood, of materiële hulp? Heb je armoede-ervaring en wil je hier over in gesprek? Dan neem je best contact op met MIN Geel of Dienst Gelijke Kansen

 • Min Geel kledingwinkel: ALLEEN OP AFSPRAAK: 1 klant per half uur, dus veiligheid voorop. Voor een afspraak: bel of SMS naar Vera 0474/51.11.66 of Leen 0498/74.62.73https://www.facebook.com/MIN-Geel-kleding-100826024597709/
 • Dienst Gelijke Kansen:Dienst gelijke kansen streeft naar meer solidariteit, en meer gelijkheid van kansen voor mensen in kwetsbare situaties. Daarbij doet ze expliciet beroep op krachten bij henzelf, in hun omgeving en in de samenleving.Dienst gelijke kansen wil betrouwbaar zijn om op basis van gelijkwaardigheid op een krachtgerichte manier te werken met mensen, hun omgeving en de samenleving.Dienst gelijke kansen werkt rond volgende thema’s:
  • Wijkwerking in Geelse aandachtsbuurten
  • Kwetsbaarheid en kansarmoede
   • door ontmoeting
   • door ondersteuning materiële hulp
   • door participatie
   • door vrijwilligerswerk
  • Diversiteit en interculturaliteit
  • Kinderarmoede
  • Gelijke onderwijskansen
  • Mobiel jeugdwelzijnswerk
  • Gezondheidspromotie
  • Drugpreventie en -hulp
  • Noordzuid: Gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking

tel: 014/56.73.10

e-mail: gelijkekansen@geel.be

Vragen of problemen rond corona?

https://www.geel.be/thema/detail/3554/thstad-en-bestuurveiligheidcorona

Veel succes!